de opdracht

inventieve en creatieve oplossingen vinden voor technische problemen

prototypen ontwikkelen en bouwen